O "prirodzenej"

Prirodzená je obloha, hoci je vystavená neustalému znečisťovaniu ovzdušia.

Prirodzená je lúka, ktorej pokoj a mäkkosť si v letný deň vychutná citlivé srdce.

Prirodzená je bystrina, keď osviežuje a veselo si žblnkoce.

Prirodzená je včela, plody jej úpornej práce osladzujú a hoja.

Prirodzená je žena, keď si je vedomá svojej prirodzenej hodnoty.

 

Prirodzenosť je v dnešnej dobe cennosť, vnútorný postoj, ktorému sa učíme odolávaním trendom, ktoré nás tlačia do pózy, afektu, do istého životného štýlu, do roly zapadnúť a byť akceptovaná. Preto prirodzená žena je silná žena, ktorá je sama sebou a nenechá sa vtesnať do škatuľky, ani sa nedá uhovoriť na niečo, čo je proti nej samej. Vie ísť aj proti prúdu a prekonávať strach. Znova a znova sa nadchýna pre jednoduché veci v živote a fascinuje ju objavovanie ich zmyslu. To definuje aj jej vzťahy, city a myslenie.

 

Táto webstránka je projektom Centra pre bioetickú reformu, ktoré šíri osvetu o zdravom životnom štýle, založenom výlučne na voľbách, ktoré sú bio a zároveň etické. V tomto duchu poskytuje informácie aj táto webstránka ženám a dievčatám, ktoré usilujú o zdravý a šťastný sexuálny život. Nepochybne inšpiruje a obohatí aj mužov, ktorí nestratili ideál prirodzenej ženy.