Ako rešpektovať svoju plodnosť

Rešpektovanie sexuality začína pochopením, že sexuálny styk je vyjadrením sebadarovania navždy, exkluzívne a úplne. Akákoľvek iná sexuálna intimita je klamstvom telom, ak si pár nevyjadril exkluzívny záväzok až do smrti jedného z nich. Je tiež neverou voči budúcemu/ej partnerovi/ke, ktorému/ej bude taký sľub v budúcnosti daný. Záväzok je celoživotným dobrodružstvom rastu v láske a umieraniu svojmu egu. V tomto dobrodružstve lásky hrá veľkú rolu plodnosť, ktorá je súčasťou sexuality. Niektoré páry môžu mať dočasne zníženú plodnosť, len málokto je tak neplodný/á, že s tým dnešná medicína nič neurobí (a to za liečbu neplodnosti sa nedá považovať umelé oplodnenie).

 

Ak sa pár rozhodne pre bio životný štýl - zdravie a šťastie rodiny sa mu stane prioritou. Materiálne zabezpečenie je dôležité, ale musí stáť až na nižších stupňoch v rebríčku hodnôt.  Cieľ a prostriedky sa často pletú pri určovaní priorít. Ak je rešpektovanie zdravia a sexuálneho dizajnu, čo určuje aj šťastie rodiiny, na vrchole, ostatné ako kariéra, životná úroveň, spoločenské vzťahy a pod. sa podradia priorite. Aj život je potom jednoduchší - pár vie, kde má hľadať riešenia a robiť kompromisy, lebo má určený cieľ.

 

Pred manželstvom je rešpektovaním dizajnu sexuality (ako sme naprogramovaní) čakanie so sexom do manželstva. Opak má nepriaznivé dopady na fyzické a psychické zdravie. Ak pár siahne po hormonálnej antikoncepcii, poškodí to oboje. Bariérová antikoncepcia má dopad na psychiku - viac v inom článku. Hormón oxytocín, ktorý sa pri sexe, ale i vášnivom bozkávaní vylučuje, má zaslepovací a lepiaci efekt. Vytvára silné sexuálne puto, ktoré časom oslabne pod tlakom reality, ktorá bola prehliadaná. Vzťah sa rozpadá a ostáva len zlomené srdce. Hoci promiskuita zničí aj tento lepiaci efekt, keď sa sex stáva len športom a vlastným pôžitkom.

 

Testovanie partnera spoločným bývaním je degradovaním druhého na tovar na odskúšanie. Treba hlavne spoznať, či je partner ochotný a schopný obetí, alebo je egoista a na rozpoznanie toho nie je potrebné sa zaslepiť sexom. V manželstve sa bude treba veľa nezištne obetovať i odpúšťať, niekedy sa človeku nebude chcieť (alebo si bude myslieť, že sa už nedá) a v tom mu pomôže záväzok, prísľub, ktorý dal. Bude hľadať spôsoby, ako sľub dodržať a nie únikové cestičky. Zdieľať takú víziu manželstva je hlavným predpokladom šťastného manželstva. Ďalším je postoj k plodnosti.

 

Plodnosť ženy je časovo ohraničená počtom vajíčok, ktoré sa do menopauzy vyprodukujú v jej tele. Ak sa vydá v dvadsiatych rokoch veku života, jej plodnosť je vysoká, neskôr klesá. Dizajn ľudskej sexuality je nastavený tak, lebo mladé matky sú flexibilnejšie a zdravšie. Aj o načasovanie detí "sa príroda postarala." Počas kojenia je žena neplodná a tak je medzi pôrodmi zabezpečený časový odstup 2 rokov. Akceptovať toto ako plán pre manželstvo je oslobodzujúce v dnešnej dobe, keď človek chce všetko kontrolovať zo strachu straty nejakého komfortu. Predstavuje to veľa starostí ale aj radostí. Matky uznajú, že bábätká sú nákazlivé a po ďalšom túžia, no nevedia všetko (deti, prácu atď.) skĺbiť s ďalším prírastkom. Znova receptom je hľadať riešenie, ako by sa to dalo namiesto hľadania výhovoriek.

 

Až má pár vážne dôvody, prečo odsunúť ďalšie tehotenstvo, môže začať aplikovať poznatky o plodnosti. Vedecky zdokonalené metódy poskytujú vedomosti ako rozpoznať bioznaky plodnosti. V závislosti od situácie (ukončenie kojenia, choroba a iné) sa môžete naučiť o metódach online alebo prostredníctvom inštruktora ako bioznaky plodnosti rozpoznať.