Medicínske dôkazy súvislosti hormonálnej antikoncepcie a rakoviny prsníka

V júni 2005 sa stretlo v Paríži 21 vedcov Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny, ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Táto skupina dôsledne skúmala celkovú svetovú medicínsku literatúru týkajúcu sa prostriedkov obsahujúcich estrogen-progestagén, ktoré sa nachádzajú v antikoncepčných steroidoch a hormonálnej substitučnej terapii. Skonštatovali, že tieto prostriedky spôsobujú rakovinu prsníka, pečene a kŕčka maternice.

Cogliano V et al. Carcinogenicity of combined oestrogen progestagen contraceptives and menopausal treatment. Lancet Onc. 2005; 6:552-3.

19.1. 2006 New England Journal of Medicine priniesol správu o zisteniach dvoch vedcov z John Hopkins University vo Washingtone, D.C., ktorí prišli k záveru, že orálna antikoncepcia zvyšuje riziko rakoviny prsníka.
Yager JD et al. Estrogen Carcinogenesis in Breast Cancer. N Engl J Med. 2006;354: 270-82

Medicínske učebnice uznávajú, že hormonálna antikoncepcia zvyšuje rakovinu prsníka u žien, keď sa užíva a v priebehu ďalších 10 rokov po tom, čo ju prestali užívať. Riziko sa zvyšuje približne o 20-30%.

Bland KI, Copeland EM. The Breast: Comprehensive management of benign and malignant diseases, 3rd ed. Saunders 2004;v1:499-535.

Keď v roku 2002 vďaka osvete médií 15 miliónov žien ukončilo hormonálnu substitučnú terapiu (hormonal replacement therapy – terapia dodávania hormónov po menopauze alebo sterilizácii), miera rakoviny prsníka u žien po menopauze klesla o 11%. Do roku 2010 medicínske autority súhlasia, že to bolo vďaka ukončeniu tejto terapie.

Ak je hormonálna antikoncepcia taká istá substancia ako hormonálna substitučná terapia, len vo vyšších dávkach, prečo lekári neradia ženám prestať používať tieto karcinogénne prostriedky, ktoré nie sú určené pre chorobu, ale pre plodnosť? Navyše prečo taký dôležitý fakt ostáva neznámy pre verejnosť? Je jasné, že ak by mladé ženy prestali užívať orálnu antikoncepciu, bolo by menej rakoviny u žien pred menopauzou. V priebehu posledných 30 rokov šírenia hormonálnych tabletiek a hormonálnej substitučnej terapie na Západe, stúpla aj miera rakoviny prsníka v USA až o 40%, predovšetkým u mladých žien.

 

Ale neznižujú hormonálne tabletky riziko rakoviny vaječníkov a sliznice maternice?

Áno, znižujú riziko tak, že potláčajú ovuláciu a normálne fungovanie maternice, ktorá sa pripravuje na uhniezdenie embrya každý mesiac zhrubnutím svojej výstelky. Takto narúšajú reprodukčný systém a navodzujú falošný stav tehotenstva, keď nedochádza k ovulácii a teda činnosť vaječníkov – dozrievanie vajíčka – je utlmená. Sliznica maternice ostáva tenká aj dlhodobo, čo i po vysadení antikoncepcie spôsobuje zníženú pravdepodobnosť otehotnenia.

Existuje štatistika z USA, kde zo 100 prípadov rakoviny u žien, 31 má rakovinu prsníka, 6 majú rakovinu sliznice maternice a len 3 majú rakovinu vaječníkov. Takže antikoncepcia nie je výhra.

 

Aké sú názvy týchto syntetických steroidov?

Ethinyl, estradiol, estrogény, norgestrel, levonorgestrel, desogestrel, norethindron, norethisteron, norgestinát, mestranol, drostirenon, onorgestrel, drospirenon, ethynodiol, atď.

 

Ako pôsobia nové náplaste a vaginálne krúžky?

Obsahujú tie isté látky, ktoré sú v antikoncepčných tabletkách a zvyšujú rakovinu prsníka. Veľmi nebezpečná je náplasť, lebo zvyšuje mieru estrogénu v krvi o 60% viac ako antikoncepťná pilulka a má za následok porážky, trombózy a úmrtia.

Thacker, HL, et al. How should we advise patients about the contraceptive patch, given the FDA warning? Clev Clin J Med. 2006;73;1:45-47.

 

A čo “tabletka po” a mimomaternicové teliesko?

Aj tie obsahujú tieto hormóny.

 

Ako pôsobia injekčne podávané antikoncepcie ako Depo Provera a len-progestínové pilulky?

Len-progestínové injekcie ako Depo-provera tiež zvýšujú riziko rakoviny prsníka ako aj pilulky. Neexistujú žiadne dlhodobé štúdie pre tzv. Len-progestínové minipilulky, zavedené nedávno.

 

Prečo tieto riziká nie sú všeobecne známe?

Faktorov je mnoho. Každopádne lekári, či média čakajú na autority a tie mnohé štúdie ignorujú. Príkladom je americký Národný inštitút zdravia, ktorého súčasťou je Národný inštitút rakoviny. Vo februári 2005 Dr. Elias A. Zerhouni, riaditeľ NIZ zakázal všetkým zamestnaným vedcom prijímať príspevky od farmaceutických firiem, pretože chcel, aby “NIZ bolo zdrojom zdravotných informácií, ktorým sa dá dôverovať.” William D. NIH Seeks 'Higher Standard.' LA Times 2/2/05

Nielenže vládni výskumníci dostávali od farmaceutického priemyslu obrovské príspevky, ale aj podiely a akcie v jednotlivých firmách, čo je zjavne neetický konflikt záujmov.

V roku 2005 publikoval britský časopis Nature šokujúcu štúdiu, ktorá ukázala, že 15,5% vedcov, ktorým boli udelené granty NIZ, anonymne priznali, že “zmenili dizajn, metodológiu alebo výsledky pod nátlakom financujúceho zdroja.” Martinson BC, et al. Scientists behaving badly. Nature; 2005;435;9:737-8

Bývalý riaditeľ FDA (Food and drug agency – americká agentúra schvaľujúca potraviny a lieky), David Kessler, napísal knihu “Otázka úmyslu: Veľká americká bitka so smrteľným priemyslom”. V nej opisuje, ako tabakový priemysel, prostredníctvom svojej ekonomickej a politickej sily, dokázal celé desaťročia potláčať súvislosť medzi cigaretami a rakovinou pľúc, používajúc k tomu take skupiny ako Národný inštitút rakoviny, či Americkú medicínsku asociáciu.

Podobne ako cigarety, hormonálna antikoncepcia je veľmi rozšírená na západe. V USA v nejakom čase ju bralo najmenej 75% žien, často veľa rokov. Dôvera v užívanie a “bezpečnosť” tabletky je hlboko zakorenená nielen do americkej kultúry ale aj západoeurópskej. Napriek desaťročiam publikovania štúdií potvrdzujúcich súvislosť hormonálnej antikoncepcie a rakoviny prsníka len nedávno publikoval americký Národný inštitút rakoviny fakty, odrážajúce tieto štúdie, na svojej webstránke.