Metódy prirodzenej regulácie rodičovstva

Inštruktáž k týmto existujúcim, vedecky potvrdeným metódam Vám poskytnú aj vo Vašom meste tieto organizácie:

 

 

Symptotermálna metóda

Táto metóda je najpresnejšia, keďže používa dva bioznaky - teplotu a hlien.

Kontakt:

Mobil: 0908 722055

Email: lpp@lpp.sk

Web: www.lpp.sk

 

FertilityCare™

zabezpečuje starostlivosť o plodnosť prostredníctvom Creightonského modelu – (CrMS). Tento systém je ideálny pre manželské páry, ktoré sa chcú vyhýbať či dosahovať tehotenstvo. CrMS vie poslúžiť aj párom, ktoré čelia problému neplodnosti alebo spontánneho potratu.

CrMS svojím užívateľom ponúka poznanie o tom, ako funguje plodnosť ženy, schopnosť spoľahlivo rozlišovať plodné a neplodné dni a používať v súlade s ich cieľmi. Užívatelia sú zároveň  aktívnymi účastníkmi v starostlivosti o ich gynekologické zdravie a reprodukčné schopnosti. Produktom CrMS je tabuľka plodnosti, ktorá je aj „zrkadlom“ gynekologického stavu ženy. Tabuľka dáva možnosť jasne rozoznávať plodné a neplodné obdobie a môže poukázať na rôzne gynekologické problémy. To všetko sa dosahuje veľmi jednoduchým avšak dôkladným pozorovaním znakov tela ženy podľa presných pravidiel CrMS.

Kontakt: misha@fertilitycare.net
 

Billingsova ovulačná metóda

Metóda účí rozpoznávať znaky ovulácie. Bola vyvinutá v Austrálii a je na 99% spoľahlivá a na 100% prirodzená.

Kontakt na lekára pre konzultáciu:

Tel.: 0905 284 412 alebo 052 77 31 330 (aj fax)

E-mail: laukovazuzka@billings.sk