Ako hormóny spôsobia rakovinu prsníka

Nebezpečné hormóny, ktoré užívajú atléti na zvýšenie výkonu, sú mužské steroidy, ktoré budujú svalstvo. Jedným z rizík ich užívania je rakovina pečene. Ženské steroidy zas budujú tkanivo pŕs. Nielenže zvyšujú riziko rakoviny pečene, ale aj rakoviny prsníka a kŕčka maternice. Tieto steroidny hormóny užívajú milióny dospievajúcich dievčat ako tabletky na kontrolu pôrodnosti.

 

Dospievajúce dievčatá sú náchylnejšie k rakovine prsníka, lebo ich prsia rastú a ešte sa u nich nevyvinuli rakovine odolné lobuly typu 3. Preto rakovinu spôsobujúca kombinácia antikoncepčných steroidov (tabletiek na kontrolu pôrodnosti) je špeciálne nebezpečná pre ne. Tu sú štyri typy lobulí, ktoré tvoria tkanivo pŕs. Lobula je jednotka tkaniva, ktoré obsahuje mliečne kanály a mliekoprodukujúce žľazy.

 

Lobule typu 1         Lobule typu 3

 

Pred tehotenstvom, väčšina tkaniva pŕs pozostáva z typu 1 a 2 lobul, pričom typ 1 predstavuje až 70% tkaniva pŕs. Spolu typ 1 a 2 lobule sú miestom, kde začína až 95% všetkých rakovín prsníka. Preto hormóny najviac poškodzujú prsia, ak sú užívané pred ukončením tehotenstva donosením. Po donosení, väčšina tkaniva pŕs pozostáva z typu 3 lobul, ktoré sú plne dozreté a odolné rakovine. Je to tiež dôvod, prečo donosenie znižuje riziko rakoviny prsníka a prečo ženy, ktoré sú bezdetné, majú vyššie riziko rakoviny prsníka.

 

Počas puberty sa vyvíjajú lobule typu 1 a 2, ktoré spolu predstavujú 10% tkaniva pŕs. Na konci puberty dochádza k redukcii stromy (okolitých tkanív) a lobule predstavujú až 30% celkového tkaniva pŕs. Po počatí, dieťa vylučuje hCG hormón, ktorý stimuluje vaječínky, aby produkovali tehotenské hormóny estroégn a progesterón. Tie spôsobia zväčšenie pŕs zvýšením počtu lobulí. Na konci prvého trimestra tehotenstva, keď dozrievajú lobule typu 1 a 2, je viac lobulí ako stromy a teda aj viac miest pre rakovinu. Na konci druhého trimestra prsia sa zdvojnásobili vo svojom objeme a pod vplyvom placentového laktogénu zrejú veľmi rýchlo. 70% tkanív pŕs predstavujú lobule typu 4, odolné rakovine a 30% nezrelé lobule. Na konci tretieho trimestra, 85% lobulí je plne dozretých typu 4 a len 15% je nezrelých, nachýlnych voči rakovine. Počas pôrodu a kojenia sú prsia predominante typu 4 a preto majú matky menšie dlhodobé riziko rakoviny prsníka. Po ukončení kojenia, sa typ 4 lobule zmenia na typ 3 a prsia sa znova zmenšia. Dochádza však k trvalej zmene génov u typu 3, ktoré sú doživotne odolné rakovine, dokonca aj po menopauze, keď sa zmenia na typ 1.

 

Žena, ktorá porodila v 18, má o 50-75% nižšie riziko rakoviny prsníka ako žena, ktorá čakala do 30. Každý ďalší pôrod znižuje riziko rakoviny o 10%. Tiež dojčenie znižuje toto riziko v pomere ku kumulatívnej dlžke laktácie.

 

Približne 23% počatí končí spontánnym potratom do 11. týždňa v prvom trimestri. V tom čase plod a placenta musia produkovať dosť hormónov, aby tehotenstvo udržali. Vo väčšine tehotenstiev, ktoré spontánne potratili, tehotenské hormóny sú nižšie ako v normálnom tehotenstve pre abnormalitu plodu alebo vaječníkov. Preto aj prsia nedozrievali a teda nezvýšilo sa riziko rakoviny prsníka. Ináč je to v prípade umelého potratu, pretože ak tehotenstvo prebiehalo normálne a prsia rástli, po potrate majú prsia viac miest, kde môže rakovina začať.

 

Ako pôsobia hormóny na prsia?

Rakovina prsníka sa spúšťa dvoma mechanizmami:

  1. Hormóny pôsobujú, že tkanivo pŕs rastie, čo môže spôsobiť mutácie a následne rakovinu. Každá bunka obsahuje kompletnú sadu génov s DNA v jadre. Kombinácia estrogénu a progestorénu spúšťa rozmnožovanie buniek pŕs najprv kopírovaním ich DNA a následne delením buniek – zvaným mitóza. Kým sa DNA kopíruje počas mitózy, dochádza k chybám, ktoré sa nazývajú mutácie. Mitóza mutovaných buniek rozmnožuje mutácie a výsledkom je rakovina z akumulovaných mutácií v bunke, ktoré nekontrolovane rastú.

  2. Estrogény môžu pôsobiť ako priame karcinogény spôsobujúce formovanie rakovinových buniek. Produktom štiepenia estrogénov sú tzv. metabolity, ktoré priamo poškodzujú DNA, spôsobujú mutácie a formovanie rakoviny. Jedným z takýchto metabolitov je 4OH catechol estrogén quinon, ktorý sa objavuje vo vyšších množstvách u žien s rakovinou prsníka v porovnaní s tými, ktoré rakovinu nemajú.

 

Zdroj: Breast Cancer Prevention Institute www.bcpinstitute.org