Depresia a nezrelosť dokázaná pri používaní kondómu

Škótsky psychológ v minulosti potvrdil, že pohlavný styk medzi mužom a ženou je 400krát uspokojivejší vďaka hormónu prolaktínu ako akákoľvek iná forma ukájania pohlavného orgánu.

 

images-1Najnovšie Prof. Stuart Brody zo Západoškótskej univerzity publikoval štúdiu s názvom „Používanie kondómu pri sexuálnom styku súvisí s mechanizmami nezrelej psychologicke obrany“1. Formou dotazníka dostalo 111 portugalských mužov a 99 žien otázky ohľadom sexuálneho života a ich myslenia za obdobie jedného mesiaca. Výsledky boli publikované v časopise Archives of Sexual Behaviour. Štúdia mala účel preskúmať hypotézu Žigmunda Freuda, že „mechanizmy nezrelej psychologickej obrany priamo súvisia s frekvenciou používania kondómu pri pohlavnom styku, ale nekorelujú s frekvenciou pohlavného styku bez kondómu.“

 

Štúdia zistila, že frekvencia pohlavného styku s kondómom priamo súvisí s nezrelým obranným mechanizmom“ podľa štandardného testu psychologických reakcií. Tiež zistila, že „nezrelé obranné mechanizmy“ súviseli s masturbáciou oboch pohlaví. Preto všeobecne zhrnula, že používanie kondómu pri pohlavnom styku súvisí s „ psychologickou nezrelesťou a predispozíciou k slabšiemu mentálnemu zdraviu“, vrátane depresie a samovražebných tendencií.

 

Brody tiež tvrdí, že „čím častejší sex bez kondómu, tým lepšie mentálne zdravie“. Jeho zistenie naznačuje, že používanie kondómu neguje benefity mentálneho zdravia tzv. „evolučne relevantného sexu“. Konštatuje, že existuje priama biochemická reakcia v prirodzených heterosexuálnych vzťahoch, ktorá je blokovaná kondómom. „Možným vysvetlením zásahu kondómov do mentálneho zdravia pri pohlavnom styku je blokácia antidepresantov a imunologických agentov v semene a genitálnych sekréciách, znížené sexuálne uspokojenie a intimita, osoby psychopatologicky inklinované, ktoré sú psychologicky nezrelejšie a/alebo majú heterosociálny strach oveľa pravdepodobnejšie používajú kondóm pri pohlavnom styku.“

 

V interview pre britské noviny Independent Brody odpovedal na kritiky obhájcov sexuálnej výchovy založenej na používaní kondómov. „Mám záujem na čo najlepšom výskume,“ povedal, „nedovolím, aby doň čokoľvek vstupovalo, či politická korektnosť, alebo náboženstvo. Evolúcia nie je politický korektná, takže zo širokého spektra potenciálnych sexuálnych správaní, existuje len jeden, ktorý súvisí s lepším fyzickým a mentálnym zdravím a je to to správanie, ktorá by bolo preferované evolúciou. Nie je to náhoda.“

 

V roku 2007, Brody nahneval homosexuálnych aktivistov v Británii, keď publikoval výskum, ktorý zistil, že pohlavný styk medzi mužoom a ženou je jedinou formou sexuálneho správania, ktoré zlepšuje „psychologickú a fyziologickú funkciu“. Zistil, že miera prolaktínu, hormónu, ktorý poskytuje telu sexuálne uspokojenie, bola 400% vyššia u heterosexuálnych párov, ktoré mali styk než tí, ktorí mali iné formy sexu.

 

eye_depkaNezávisle na tom výskumníci na Newyorskej univerzite v Albany, pod vedením psychológa Gordona G. Gallupa, PhD.2, ukázali, že ženy, ktoré pri sexuálnom styku používajú kondóm, sú depresívnejšie a majú vyššiu mieru pokusov o samovraždu, ako tie, ktoré ho nepoužívajú. Semeno totiž obsahuje niekoľko hormónov, vrátane testosterónu, prolaktínu, estrogénu, prostaglandinov a luteizačného hormónu, ktoré sú absorbované stenou pošvy. Tieto látky sú známe tým, že spôsobujú zmeny nálad. Aj táto štúdia potvrdila, že dochádza k chemickej závislosti na týchto látkach, ktoré fungujú ako antidepresant.