Economist: Hra na čakanie so sexom

Podľa najnovších prieskumov predmanželská čistota nakoniec predsa len nachádza svoje opodstatnenie.

20110122_stp001Kedy je na sex najvhodnejší čas? Ak by kňazi mali dnes hlavné slovo, tak určite by to bolo krátko po svadobnej ceremónii. Avšak v situácii, kedy 85% všetkých Američanov s predmanželským sexom súhlasí, akú nádej má Vatikán a jeho dobre mienené rady? V podstate možno nie až takú malú a v každom prípade väčšiu, ako pred týždňom. Až doteraz argument o čakaní do svadby stál len na osobnom presvedčení či jednostrannom tvrdení. Dr. Dean Busby a tím jeho kolegov z Brigham Young univerzity v Utahu sa teda rozhodli zozbierať zaujímavé informácie, fakty a čísla, pričom celkový výsledok vychádza prekvapivo v prospech postoja k predmanželskej zdržanlivosti.

Len veľmi málo sa vie o vplyve načasovania sexuálneho styku na celkový vývoj vzťahu, a aj v tomto prípade sa názory diametrálne líšia. Niektorí tvrdia, že sexuálne orgány - fyzické aj psychické (lebo ako sa hovorí, najsilnejším sexuálnym orgánom je myseľ samotná) potrebujú najprv skúšku aby sa partneri uistili, že chémia medzi nimi im zaručí zotrvanie " v dobrom aj v zlom, zdraví i chorobe ". Iní tvrdia, že v prospech zdržanlivých párov hraje čas a svojím postojom budujú svoj vzťah na pevnom základe a zasadzujú svoju príťažlivosť do rámca komunikácie a spoznávania sa, čo im neskôr prinesie stabilitu partnerstva aj po tom, čo prvotné plamene vášne už vyhasnú.

Na preskúmanie oboch tvrdení Dr. Busby a kolegovia oslovili 2035 manželských párov na škále veku od 19 do 71 rokov a dĺžky trvania manželstva od menej ako 6 mesiacov až po 20 rokov. Náboženské presvedčenie bolo veľmi pestré, veľa párov nemalo vôbec žiadne.

Všetci boli požiadaní vyplniť online dotazník zvyčajne používaný na pomoc párom porozumieť ich silným a slabým stránkam. Medzi takmer 300 položenými otázkami boli aj otázky ohľadom prvého sexuálneho zblíženia s partnerom, ohľadom spokojnosti s ich súčasným sexuálnym životom, o spôsobe riešenia konfliktov ako aj o tom, ako často už rozmýšľali nad ukončením vzťahu. Okrem toho dotazník obsahoval 14 kategórií, v ktorých boli zúčastnení sami hodnotení v ich schopnosti empatie a porozumenia svojich partnerov, a v ich kritických či obranných sklonoch. Všetky otázky, okrem tých, ktoré sa týkali sexuálneho života, boli zodpovedané na 5-bodovej stupnici, kde 1 vyjadrovala úplný nesúhlas a naopak 5 takmer úplny súhlas.

Pretože náboženske presvedčenie zväčša oďiaľuje sexuálny styk, Dr. Busby a jeho kolegovia tak isto požiadali zúčastnených o odpoveď na otázky o ich duchovnom živote, ako často chodili do kostola, koľko času venovali modlitbe a či sa stotožňovali s tvrdením, že duchovno hrá v ich živote dôležitú úlohu. Rovnako sa zaoberali aj inými stránkami ich života, skúmali príjem, vzdelanie, rasu ci dĺžku trvania vzťahu.

20110122_stc039Ich prieskum, nedávno publikovaný v Journal of Family Psychology konštatuje, že ľudia oďiaľujúci sexuálnu intimitu pred manželstvom v skutočnosti naozaj majú lepšie vzťahy v štyroch rôznych rovinách (pozri tabuľku). Tento výsledok platí rovnako pre mužov aj ženy.

Metodológia prieskumu Dr. Busbyho neposkytuje dostatočnú odpoveď ohľadom samotnej príčiny tejto skutočnosti. Jední by povedali, že oďialenie samo o sebe je pre vzťah dobré, iní by sa mohli ohradiť, že ľudia, ktorí si na to potrpia, sú jednoducho lepší a zdatnejší v partnerských vzťahoch, čo poukazuje viac na vzájomny vzťah týchto skutočností než na ich príčinnú súvislosť. To môže byť teda predmetom ďalšieho skúmania. Ak však výsledok pretrvá aj naďalej, pričom sa vezmú do úvahy aj iné osobitosti, tak predmanželská čistota a jej užitočnosť už zďaleka nebude len otázkou nejakého výmyslu či presvedčenia.

 

Preklad: http://www.economist.com/node/17956905